Algemene Voorwaarden van Jos Heuven spel-  activiteiten verhuur.

Artikel 1 Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst genoemde attractie, en of activiteiten welke is gesloten tussen Jos Heuven spel / activiteiten verhuur en u.

Artikel 2 Huurprijs
De huurprijs voor de attractie / activiteit dient (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) bij het bezorgen of voor aanvang  voldaan te worden. De verhuur gaat per kalenderdag. (tenzij anders staat aangegeven of overeengekomen)

Artikel 3 Geldig legitimatie
De verhuurder kan naar uw legitimatie vragen of er een kopie van maken.

Artikel 4 Huurperiode
De huurperiode staat vermeld in de overeenkomst/bevestiging tussen Jos Heuven spel / activiteiten verhuur en u. Indien de datum en of tijden worden overschreden is de huurder aan de verhuurder een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd, gelijk aan de vervallen huur termijnen.

Artikel 5 Bezorging
Alle producten kunnen worden bezorgd/ opgehaald door Jos Heuven spel / activiteiten verhuur op uw locatie. de tijden waar in de producten worden bezorgd en opgehaald kunnen nader worden overeengekomen.

Artikel 6 Bezorgkosten .
Jos Heuven spel / activiteiten verhuur kan ook bezorgen. De bezorgkosten. Vanaf de dorpsstraat Lemelerveld binnen een straal van 5 km €25,00. Daarboven prijs op aanvraag. Hiervoor word een uur tarief en km. vergoeding berekend. 

Artikel 7 Zorg en aansprakelijkheid voor schade.
Voor schade of letsel die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge van gebruik van de gehuurde attractie / activiteit veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk. Bij het inhuren van georganiseerde activiteiten is deelname altijd voor eigen risico de verhuurder zal wel de nodige maatregelen nemen om schade en letsel aan derden te voorkomen maar kan dit nooit volledig uitsluiten.

Voor aanvang van de activiteiten zal de verhuurder hiervan ook alle deelnemers op de hoogte brengen dan wel de begeleiders op de jongere groepen. De deelnemers of begeleiders dienen voor aanvang van de activiteit hiervoor af te tekenen.

Artikel 8 Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen 24 uur voor levering wordt het hele bedrag berekend.

Artikel 9 Beperking gebruik
Het is niet toegestaan het gehuurde voor commerciële doeleinden te gebruiken, mits anders overeengekomen. De huurder mag geen veranderingen aan het gehuurde object aan brengen. het beplakken, beschilderen of op een andere wijze het bewerken van het gehuurde object is niet toegestaan. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10 SCHOONMAAK
Bij het niet juist inleveren van materiaal (slecht opgevouwen, vies of nat materiaal) worden schoonmaak kosten in rekening gebracht (€ 27,50 exl btw per uur) het bedrag word met de borg verrekend.

Artikel 11 Vrijwaring voor schade.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht uitvloeien uit het gebruik van het gehuurde object.

Artikel 12 Betreden op eigen risico.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letstel. De attractie of activiteit is te betreden op eigen risico.

Artikel 13 Weeromstandigheden.
De verhuurder behoudt het recht om bij zeer slechte weeromstandigheden de huurovereenkomst te annuleren, zonder dat de huurder een schadevergoeding kan invorderen. De door de Verhuurder ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald. Bij verandering van de weersomstandigheden tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk, bij afwezigheid van de verhuurder, tot al dan niet staken van het gebruik van het springkussen. bij slechte weersomstandigheden kan de verhuurder de producten eerder ophalen.

Artikel 14 Discussie.
De huurder kan niet in discussie gaan met bovengenoemde regels en houdt zich ook hieraan.

Artikel 15 Ontbinding
Tevens kan de verhuurder in alle gevallen indien nodig de huurovereenkomst ontbinden.

Privacyverklaring Jos Heuven spel & activiteiten verhuur.                                                            

Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuur hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken / verwerken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud:
1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuur verstrekken?
2. Aan wie kan Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuurgegevens verstrekken?
3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
4. Google Analytics
5. Hoe worden de gegevens beschermd?
6. Welke rechten heeft u?
7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

 1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuur verstrekken?

Wij vragen u bij een boeking, minimale gegevens aan ons te verstrekken.Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden:
– Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag.
– Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen.

– Wij kunnen u factureren via mail. Dit bespaart ons extra kosten en spaart ook het milieu.

2. Aan wie kan Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuur gegevens verstrekken?
Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven. Zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken om of iets kort te sluiten met de opdrachtgever en het verzenden van factuur.  Elk ander gebruik dan wel gegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor verleend. Wij geven persoonlijke gegevens alleen vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

Verder zal Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuur uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

 1. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
  Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com.
  Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.
 2. Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.5. Hoe worden de gegevens beschermd?
  Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuur gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.
 3. Welke rechten heeft u?
  Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.
 4. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
  Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuur kunt u contact opnemen met:

Jos Heuven Spel & Activiteiten verhuur                                                                                                                 Dorpsstraat 17                                                                                                                                                                      8151 BA Lemelerveld                                                                                                                                                    0623831708

kvk nr.55045995 Zwolle

Voor Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contact formulier.