Melkkoe

Wie kan het beste overweg met de melkkoe? Melk de houten koe boven de emmer. Moge de beste melkboer winnen.

€15,- per dag